Phần mềm phân tích cho hệ thống cơ điện ANSYS Simplorer 11.0 (x86/x64)

ANSYS Simplorer 11.0 (x86/x64) | 939 MB

 
Bạn cũng đã  nghe qua về phần mềm ansys, đây là hãng phần mềm phát triển nhanh trên thế giới, có thể nói là đứng đầu về mảng phân tích FEM trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật.
Phần mềm ANSYS Simplorer chắc bạn cũng ít nghe qua, đây là phần mềm dành cho lĩnh vực cơ điện liên quan đến hệ thống trên các xe ô tô. Phần mềm này giúp mô phỏng các hệ thống cơ điện cho nhiều lĩnh vực như ô tô , tàu thủy, hàng không, vũ trụ.
Phiên bản mới của ANSYS Simplorer hiện nay tập trung vào các hệ thống động cơ lai Hybrid, công nghệ năng lương, robot công nghiệp và nhiều lĩnh vực cấp cao khác.

50k/DVD

Leave a Reply