Home Uncategorized Phần mềm phân tích dữ liệu thống kê STATISTICA 10 Enterprise x86-x64

Phần mềm phân tích dữ liệu thống kê STATISTICA 10 Enterprise x86-x64

by yen_ty
46 views

897ee24afce696947940ba77dccc8f2c

STATISTICA 10 Enterprise x86-x64 | 2.3 GB

STATISTICA – một hệ thống phân tích dữ liệu thống kê, bao gồm một loạt các quy trình và phương pháp phân tích:
Hơn 100 loại đồ thị khác nhau, thống kê mô tả và nội bộ, phân tích dữ liệu thăm dò, tương quan, thống kê cơ bản nhanh và thống kê khối, xác suất máy tính trực tuyến, T-tiêu chuẩn (và các tiêu chí khác cho sự khác biệt nhóm), bảng tần số, chia động từ, cờ và tiêu đề, phân tích các phản ứng đa chiều, nhiều hồi quy, thống kê phi tham số, tổng số mô hình phương sai và phân tích phương sai, phân phối phù hợp, khai thác dữ liệu, mạng lưới kiểm soát, và nhiều hơn nữa.
Sản phẩm STATISTICA loạt được dựa trên công nghệ tiên tiến nhất là hoàn toàn phù hợp với những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực CNTT, cho phép chúng tôi để giải quyết bất kỳ vấn đề trong khu vực? Phân tích dữ liệu và chế biến, rất lý tưởng cho việc giải quyết vấn đề thực tế trong tiếp thị, tài chính, bảo hiểm, kinh tế, kinh doanh, công nghiệp, y học, ..

Giá : 50.000 vnd

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment