Phần mềm phân tích kết cấu Autodesk Robot Structural Analysis Pro v2014

6a00d83453439169e20168eb96dfef970c-800wi

Autodesk Robot Structural Analysis Pro v2014 Multilingual | 1.33 Gb

Phần mềm phân tích kết cấu Autodesk Robot Structural Analysis Pro v2014
Autodesk Robot Structural Analysis Pro v2014 là phần mềm chuyên dùng cho các kỹ sư xây dựng, cơ khí phân tích mô phỏng các hệ thống tòa nhà cao cấp, những kết cấu hạ tầng lớn, phức tạp. Phần mềm sẽ giúp công việc trôi chảy, giúp kỹ sư phân tích mô phỏng một cách nhanh chóng cho nhiều kết cấu khác nhau.

50k/DVD

Leave a Reply