Phần mềm phân tích vật lý phức tạp Comsol Multiphysics 4.3

Comsol Multiphysics 4.3 build 233 with Update 2 (Win Linux Mac OSX)
Comsol Multiphysics 4.3 build 233 with Update 2 (Win/Linux/Mac OSX) | 4.88 GB

Nếu bạn có những bài toán phân tích phức tạp và cần một phần mềm mạnh mẽ để có thể xử lý tốt công việc này, tại sao bạn lại không quan tâm đến Comsol Multiphysics 4.3, Phần mềm này giúp mô phỏng tất cả hành vi của vật liệu.

Lưu lượng của lưu chất trong đường ống.

Các quá trình ăn mòn thường gặp.

80K/2DVD

Leave a Reply