Home Điện-Điện tử Phần mềm SCADA Schneider Electric Vijeo Citect 7.30

Phần mềm SCADA Schneider Electric Vijeo Citect 7.30

by yen_ty
64 views

sca

Schneider Electric Vijeo Citect 7.30 (x86) ENG/RUS | 1.5GB

Vijeo Citect công cụ cho sự phát triển nhanh chóng của hệ thống SCADA định, được sử dụng để kiểm soát và giám sát quá trình trong các lĩnh vực: dầu khí, khai thác mỏ, và của việc khai thác, xử lý nước, chế biến thực phẩm, quản lý của các tòa nhà và các cấu trúc, vv
Vijeo Citect là phần mềm cho các giải pháp tự động hóa phát triển từ năm 1987.
Vijeo Citect có đầy đủ các chức năng và đáp ứng tất cả các nhu cầu của các doanh nghiệp để thu thập, xử lý, hiển thị, quản lý và lưu trữ dữ liệu.
Tính năng bổ sung. Thông tin:
Các tính năng chính:
Đơn giản và linh hoạt client-server kiến ​​trúc c khả năng phân nhóm, cho phép xây dựng dễ dàng mở rộng cả về quy mô và hệ thống về phân phối tải giữa khách hàng và máy chủ;
Dự phòng phải ra khỏi sao lưu hộp được xây dựng vào Citect Vijeo ở cấp hạt nhân. Đặt hoàn toàn tất cả các phần của hệ thống, hỗ trợ bởi các khách hàng và máy chủ, các thông tin liên lạc giữa các máy khách và máy chủ, thiết bị thông tin liên lạc;
Phát triển đội ngũ về dự án, dự án, nhanh chóng chuyển đổi giữa các dự án, và phát triển một hệ thống chuyển mạnh mẽ, sẵn có của các tài liệu trực tuyến có liên quan, cơ sở tri thức;
Phát triển kịch bản mạnh mẽ. Hỗ trợ ngôn ngữ của họ Cicode (tương tự như Pascal) và CitectVBA – tương tự Microsoft VBA, cả hai ngôn ngữ được hỗ trợ bởi bước qua kịch bản. Cicode sự kiện hỗ trợ, bao gồm cả hệ thống, đa nhiệm và kịch bản hỗ trợ đa luồng. Biên tập mạnh mẽ với cú pháp tô và tự động thụt lề. Tính năng gỡ lỗi từ xa và điều khiển. Một hệ thống chẩn đoán hệ thống mạnh mẽ, cho phép để xem cách ông sống hệ thống rất chi tiết;
Phát triển giao diện đồ họa mạnh mẽ. Hỗ trợ các mẫu (gọi là Gina và SuperDzhiny và đồ họa trang mẫu), biểu tượng, thao tác đồ họa tiên tiến của các đối tượng, công cụ hoạt hình mạnh mẽ, làm việc với gradient điền, gradient thao tác màu sắc của hình ảnh, một thư viện lớn của các biểu tượng được xác định trước, các mẫu được xác định trước, các trang đồ họa;
Sống thay đổi cấu hình mà không dừng lại cho khách hàng hoặc các máy chủ có khả năng để trở về cấu hình ban đầu;
Cách tiếp cận rất linh hoạt để cấu hình tất cả các bộ phận của hệ thống SCADA bao gồm cả nhiệm vụ cụ thể. Khả năng nhúng các kịch bản gần như ở khắp mọi nơi;
Khả năng giao tiếp không giới hạn với các thiết bị bên ngoài. Hỗ trợ khoảng 280 đơn vị từ nổi tiếng và không nên sản xuất, hỗ trợ các giao thức chuẩn công nghiệp: ASCII, BacNet, DNP 3.0, EIB, KNX, IEC870-5, Modbus, OPC, Profibus, SNMP. Hỗ trợ công việc của các kết nối RTU chuyển mạch;
Được xây dựng trong thi đua cấu hình thiết bị thông tin liên lạc c cho phép bạn làm việc trên một dự án mà không có thiết bị cần thiết;
Cởi mở. Được hỗ trợ bởi các CtAPI nguồn gốc truy Citect Vijeo với các ứng dụng viết bằng VB, VC + + hoặc. Net. Vijeo Citect là cả hai OPC khách và máy chủ, sử dụng Cicode có thể được tiếp cận với các dịch vụ của Windows, chẳng hạn như bằng cách gọi chức năng từ các DLL. Có một bộ DDK phát triển trình điều khiển của họ;
Tích hợp với Schneider Electric Unity Pro và UAG;
Schneider Electric Vijeo Citect 7.30 (x86) ENGRUS
Schneider Electric Vijeo Citect 7.30 (x86) ENGRUS

50K/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment