Phần mềm thiết kế kết cấu nôi tiếng Châu Âu ArchiCAD

Graphisoft ArchiCAD v16 Hotfix 3 Build 3487 (x86 x64)

Graphisoft ArchiCAD v16 Hotfix 3 Build 3487 (x86/x64) | 399 MB

Phần mềm Graphisoft ArchiCAD v16 Hotfix là phần mềm chuyên dùng trong các lĩnh vực xây dựng nhất là các tòa nhà thông minh, các xí nghiệp trường học,.. các tòa nhà lớn cần thông tin quản lý nhiều như BIM, MEP,..
Bộ phần mềm này có đầy đủ các công cụ: : ArchiCAD, BIM Server, BIM Server Manager, BIM Explorer, MEP Modeler and all other GRAPHISOFT distributed Add-Ons and Goodies.

50K/DVD

Leave a Reply