Home Uncategorized Phần mềm tính toán và vẽ đồ thị OriginPro 9.0 b45 x86

Phần mềm tính toán và vẽ đồ thị OriginPro 9.0 b45 x86

by yen_ty
130 views

25441670399790955362617389880202
 

OriginPro 9.0 b45 x86  | 428 MB

Yêu cầu cấu hình:
Microsoft Windows ® XP, Windows ® Vista, Windows ® 7, Windows ® 8
1.5 GHz or higher Pentium-compatible processor
1 GB of RAM
2.0 GB of free hard disk space
DVD drive (if installing from DVD)
To use HTML Help, Internet Explorer 4.01 or later required
Origin chia số liệu thành các cột, có thể chứa tới vài chục cột và vài chục dòng số liệu. Mỗi cột số liệu là một trường. Để đưa số liệu trong Origin, ta có thể thực hiện bằng cách Paste số liệu từ một file số liệu, hay typing bằng tay từng số, hay là “chuyên nghiệp hơn” là vào menu File, chọn Import.., sau đó chọn Import Wizard
Cách đọc số liệu trong Origin
Tính năng hay sử dụng nhất của Origin là vẽ đồ thị. Để vẽ đồ thị, trước tiên cần nạp số liệu vào các bảng số liệu. Sau đó, ta vào menu Plot, chọn cách vẽ mà mình muốn. Origin cung cấp rất nhiều cách vẽ đồ thị khác nhau, rất đa dạng. Có cả vẽ đồ thị không gian 2 chiều và không gian 3 chiều. Đây chính là một điểm mạnh của Origin.
Vẽ đồ thị trong Origin
Sau khi đã chọn cách vẽ thích hợp, bạn sẽ phải chọn các cột tương ứng với các trục tọa độ (cột nào là X, cột nào là Y…). Origin cho phép vẽ nhiều đồ thị trên một hình, vẽ 2 cột Y….
Chọn các trục tọa độ
Một đồ thị thông thường mới vẽ trong Origin sẽ có dạng như dưới đây, tên các cột, các thang chia, các giới hạn được tự động chọn
Đồ thị ở dạng thô
Đồ thị bạn vừa quan sát chỉ là dạng thô, ta có thể chỉnh sửa các khung của đồ thị, tên các trục, giới hạn thang đo, màu sắc khung tọa độ… sao cho đẹp hơn. Origin có cung cấp tính năng này, chỉ đơn giản bằng cách click chuột vào một trục bất kỳ, sẽ hiện ra cửa sổ điều chỉnh, tùy theo ý bạn:

Điều chỉnh khung tọa độ

Sơ lược về điều chỉnh như sau:

– Thẻ Scale để điều chỉnh giới hạn các trục, bước chia số liệu
– Thẻ Title & Format liên quan đến tên các trục, màu sắc các số liệu trên các trục (chia thành các khung Bottom, Top, Left, Right..)
– Thẻ Grid Lines để vẽ lưới
– Thẻ Break: vẽ trục đứt dời (khi có các số liệu khác nhau quá lớn)
– Thẻ Tick Label: Liên quan đến điều chỉnh về màu sắc, font chữ của các số hiện trên các trục
– Thẻ Minor Tick Label: các vạch chia nhỏ
– Thẻ Custum Tick Label: Tùy biến vạch chia theo ý muốn

Để điều chỉnh màu sắc, kiểu điểm vẽ … của đường cong đồ thị, ta nháy kép chuột vào đồ thị và sẽ hiện ra cửa sổ điều chỉnh đồ thị

– Thẻ Line: Điều chỉnh về màu sắc, độ rộng.. của đường đồ thị
– Thẻ Symbol: Dùng để chọn kích thước, hình dạng, màu sắc điểm vẽ

 

Tính năng xử lý tính toán của Origin

Vẽ đồ thị đẹp chỉ là 1 khả năng của Origin, một khả năng mạnh khác của Origin là khả năng xử lý tính toán như: khớp hàm, tính đạo hàm, tích phân số, làm mịn, trơn số liệu (smooth), tính toán, dịch chuyển các đỉnh, các cực trị.
– Tính năng khớp hàm: Tính năng khớp hàm của Origin nằm ở menu Analysis, thư viện Origin cung cấp các hàm sẵn, hoặc có thể do người dùng tự định nghĩa:

+ Fit Linear: khớp theo hàm tuyến tính bằng phương pháp bình phương tối thiểu
+ Fit Polynomial: khớp hàm đa thức (bình phương tối thiểu)
+ Fit Exponential Decay (first order, second order, third order): Fit theo hàm phân rã
+ Fit Exponential Growth: fit hàm luỹ tiến (kiểu exp tăng tiến)
+ Fit Gauss: Khớp hàm phân bố Gauss
+ Fit multipeak (Gauss, Lorenzt): khớp theo các hàm đa peak, phân bố theo quy luật Gauss hoặc Lorent
+ Fit sigmoidal: Khớp theo hàm phân bố Boltzmann
+ Non-Linear curve fit: Khớp hàm phi tuyến, người dùng tự định nghĩa các hàm phi tuyến và các điều kiện ban đầu.

 

Nói thêm về Non-linear Curve Fit

Đây là chức năng rất mạnh của Origin trong việc khớp các hàm phi tuyến do người dùng tự định nghĩa. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ để dùng, nên cố gắng khám phá tính năng này. Khi vào menu này, bạn sẽ phải vào 1 trong 2 menu con:
– Advan Fitting Tool: dùng để định nghĩa các điều kiện ban đầu, fit đơn giản theo các hàm định trước
Fitting Wizard: Quá trình khớp hàm phi tuyến: từ việc chọn vùng số liệu, chọn hàm, chọn kiểu…
Người dùng sẽ thực hiện từng bước qua lưu đồ mô tả trên cửa sổ

+ Select Data: Chọn số liệu
+ Select Function: Chọn, định nghĩa hàm
+ Weiting: Bậc, căn thức
+ Fitting tool: công cụ khớp
+ Result: Kết quả

Giá 50.0000 vnd

Bài viết liên quan

Leave a Comment