Home Autodesk Revit Phần mềm xử lí kiến trúc hoạt hình Artlantis

Phần mềm xử lí kiến trúc hoạt hình Artlantis

by yen_ty
46 views

artlan

Artlantis Studio 4.1.7 | Mac Os X | 475 MB

Nói qua về Artlantis. Đây là 1 engine render hình ảnh , phục vụ cho Kiến Trúc hoặc hoạt hình. Đầu tiên , người ta thiết kế ngôi nhà và dựng nó mô hình 3d trên một phần mềm nào đó. Sau đó họ cần render để lấy đc hình ảnh tốt với môi trường , vật liệu giống thật . Artlantis là một trong những phần mềm giúp họ làm điều đó. Họ chỉ cần xuất file 3d của mình vào Artlantis, gán vật liệu , môi trường ( bao gồm ánh sáng , các điều hiện khí hậu … ) rồi render nó một hình ảnh

50K/CD

Bài viết liên quan