Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Phân tích độ chính xác thiết kế ngược Rapidform

Phân tích độ chính xác thiết kế ngược Rapidform

by phuong_adv
107 views

Accuracy Analyzer

Bắt đầu lệnh Accuracy Analyzer
Nhấp vào RMB (nhấp phải chuột) vào vùng trống của thanh công cụ và chọn Accuracy Analyzer(TM).

fs1
kiểm tra Độ lệch (Check Deviation)
Chọn sai lệch và bỏ chọn Hide Allowable Tolerance trong bảng Accuracy Analyzer.

fs2

Mô hình này có một số sai lệch tại khu vực trên (trên vùng màu xanh). Chúng ta hãy sửa đổi nó bằng cách sử dụng phương pháp mô hình tham số
2.7.3  chỉnh sửa Sketch.
Nhấp đúp chuột vào Sketch 1 (Mesh) để chỉnh sửa nó.

fs3
2.7.4  Accuracy Analyzer
Độ lệch chọn trong bảng Accuracy Analyzer. Bạn sẽ nhìn thấy độ lệch giữa các Sketch và phần polyline.
Sửa đổi các vòng cung để giảm thiểu độ lệch.
fs4
Nhấn vào nút  để thoát  lệnh chia lưới phác thảo Mesh.
2.7.5  Sửa đổi kết quả.
Như thể hiện trong hình ảnh dưới đây, bạn đã giảm thiểu độ lệch của toàn bộ một phần.

fs5

Bài viết liên quan

Leave a Comment