phlearn – Pro Photoshop Tutorial: Nàng tiên bay lượn

phlearn – Pro Photoshop Tutorial: Nàng tiên bay lượn

English | 3h 16m | AVC1 1280×720 15 fps | AAC 160 Kbps 44.1 KHz | 655 MB
Genre: eLearning | Level: Advanced

Chưa bao giờ có một hướng dẫn đặc biệt như thế này cho Photoshop. Được tạo ra nhờ sự giúp đỡ của Phamily, dự án này là tác phẩm của tất cả chúng tôi. Trong hướng dẫn nâng cao này, chúng tôi cho bạn xem tất cả các bước từ chọn lọc hình ảnh đến them màu sắc và cho them hiệu ứng biến dạng ( distortion)
Nếu như bạn có khi muốn làm một việc gần như không thể, hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm điều đó. Mỗi một điểm ảnh trong tác phẩm cuối cùng đều đã được chỉnh sửa kĩ càng.
-Tạo phông nền
-Cắt những thứ dư thừa
-Custom Brush
-Thủ thuật với sương mù
-Làm hiệu ứng phản chiếu hoàn hảo
Giá 40k/DVD

Leave a Reply