Home Hướng dẫnHD Ansys Phương pháp phần tử hữu hạn trong các bài toán CAE

Phương pháp phần tử hữu hạn trong các bài toán CAE

by admin
17 views

Dựa trên phương phápRtie và Galerkin.
Tư tưởng của PPPTHH là rời rạc hóa câ’u trúc. Một số những điểm hữu hạn (nút phần tử) được định nghĩa trong câu trúc, cấu trúc được xem như là sự kết nối từ những cấu ưúc con (những phần tử) trên các đường biên của chúng.

structures_fem

CÁC BƯỚC GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

– Chia vật liệu ra thành nhiều phần tử sao cho tính chất vật lý của mỗi phần tử không thay đổi.
– Nếu vật liệu có dạng biên phức tạp, ta có thể chia các phần tử ở gần biên sao cho thật nhuyễn. Nếu làm như vậy, ta có thể dùng các phần tử đơn giản thay vì dùng các phần tử phức tạp.
– Tìm phiếm hàm.
– Tìm điều kiện biên.
– Dùng các hàm số tạo hình để tìm ra các ma trận cứng của các phần tử.
– Kết nôi những phần tử với nhau qua các nút, ta sẽ có hệ thông phương trình cho cấu trúc.
– Giải hệ thống phương trình để xác định các ẩn số là chuyển vị
– Suy ra độ biến dạng và ứng suất
– Kết quả sẽ thỏa các điều kiện biên, các điều kiện vật lý.
Vật liệu có dạng đường {lines):

Capturea3

Vật liệu có dạng mặ

Capturea4

Vật liệu có dạng thể tíc

Capturea5

v

Bài viết liên quan

Leave a Comment