Home Uncategorized Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Cho CAD/CAM

Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Cho CAD/CAM

by yen_ty
34 views
xd bematcadcam
Tác giả: Bùi Quý Lực.
Nhà xuất bản: Nxb KHKT
Số trang: 192 Hình thức bìa: Mềm
Kích thước: 16×24 cm Ngày xuất bản: 09 – 2006
Trọng lượng: 260 gramGiá bìa: 30.000 VNĐ
Giá bán: 30.000 VNĐ
Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Cho CAD/CAM:
Hệ thống CAD/CAM/NC ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp ở nước ta. Nắm vững cấu trúc hệ thống và phát triển nó nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước góp phần hiện đại hoá ngành công nghiệp nước nhà là vấn đề đặt ra cho các nhà kỹ thuật hiện nay.
Các bề mặt sản phẩm, sản xuất trong công nghiệp khá đa dạng và phức tạp, vì vậy để thiết kế và chế tạo thuận lợi người ta đã sử dụng máy tính trợ giúp trong quá trình này. Lĩnh vực thiết và mô tả bề mặt gia công trên máy tính được gọi là CAMM nó đóng vai trò rất quan trọng trong hệ CAD/CAM/CNC.
Để mô tả các mặt từ đơn giản đến phức tạp, người ta có nhiều phương pháp khác nhưng để môtả các đường cong và mô hình toán được sử dụng để xây dựng các đường cong và bề mặt trên máy tính.
Trong cuốn sách này trình bày một số phương pháp xây dựng các đường cong và bề mặt gặp trong sản xuất công nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho bạn đọc hiểu thêm quá trình xây dựng các đường cong và các mặt phức tạp trong hệ thống CAD/CAM/CNC.
Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Cơ sở hình học vi phân và phép biến đổi toạ độ
Cơ sở của đại số vectơ
Đường cong hình học
Mặt hình học
Phép biến đổi toạ độ.
Chương 2: Mô hình toán học của các đường cong đa thức trong kỹ thuật
Đường cong phẳng
Mô hình đa thức tham số của đoạn cong
Mô hình đường cong B-spline không đồng nhất
Mô hình các đường cong hữu tỷ.
Chương 3: Đường cong ghép và kỹ thuật xây dựng đường cong phẳng
Các phương pháp xây dựng đường cong phẳng trên cơ sở tập điểm dữ liệu trong mặt phẳng
Xây dựng đường cong trên cơ sở tập dữ liệu điểm trong không gian 3D
Kỹ thuật xây dựng một vài đường cong 2D đặc biệt.
Chương 4: Các dạng mảnh bề mặt
Các dạng mảnh bề mặt đa thức
Xây dựng bề mặt bằng cách nội suy đường cong biên
Mảnh mặt trượt.
Chương 5: Xây dựng mặt từ mảng số liệu 3D
Khái niệm mảnh mặt
Vẽ mặt theo phương pháp Fmil
Vẽ mảng mặt Ferguson theo phương pháp Faux và Prant
Vẽ mảng mặt B-Spline đồng nhất trên cơ sở điểm dữ liệu
Vẽ mảng mặt B-Spline không đồng nhất
Vẽ mảng mặt Bezier.

Bài viết liên quan

Leave a Comment