Home Uncategorized Ràng Buộc Insert trong lắp ráp inventor

Ràng Buộc Insert trong lắp ráp inventor

by admin
95 views

Ràng Buộc Insert
Mở file Mate2.iam của chương 6, khi đã tạo các ràng buộc
Sau đó xoá các ràng buộc hiện có
rang buoc inventor

Ta kéo rê cho 2 chi tiết tách rời nhau. Sau đó tạo ràng buộc Insert cho 2 chi tiết
rang buoc lap rap inventor

Chọn vào 2 trục của 2 chi tiết
xuat ban ve inventor
Ta sẽ thấy 2 chi tiết được ràng buộc như dưới:
Ràng buộc Insert này tương đường với 2 ràng buộc của ví dụ B, VI.
huong dan lap inventor

Bài viết liên quan

Leave a Comment