Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Rapidform_Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang Pro/E Wildfire

Rapidform_Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang Pro/E Wildfire

by phuong_adv
69 views

File > liveTransfer(TM) To> Pro/E Wildfire

 sx3  

 

 

 

Export To Pro/E Wildfire lệnh cho phép bạn trực tiếp xuất đi tính năng Pro / E Wildfire với quá trình tạo mô hình của nó.

sx4

Start From First Feature – Từ tính năng đầu tiên trong cây tính năng trong ứng dụng sẽ được xuất vào Pro/E Wildfire.
Resume From Selected Feature – Từ tính năng chọn trong cây tính năng trong ứng dụng sẽ được xuất khẩu sang Pro / E Wildfire.
Only Selected Entities – Tính năng được chọn sẽ được xuất sang Pro/E Wildfire. Nếu bạn kiểm tra tùy chọn này, thì Use Selected Face hoặc Plane In Pro/EFor 2D Sketch Plane, xuất hiện. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chọn phác thảo đơn trong ứng dụng và một mawtij phẳng được lựa chọn hoặc mặt phẳng trong Pro / E Wildfire có thể được sử dụng như mặt phẳng phác thảo. Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn này, bạn có thể chọn nhiều đơn vị và gửi chúng đến Pro / E Wildfire.
Prefix For Feature Name – Bạn có thể xác định tiền tố cho tính năng tên mà sẽ được đặt tên trong SolidWorks.
Pause At… – Nếu bạn kiểm tra tùy chọn này, bạn có thể chọn một số hoạt động của ứng dụng và hoạt động được lựa chọn trong thời gian bị tạm dừng xuất đi.

 

Chú ý

Khi bạn nhìn thấy File > liveTransfer(TM) để xác định sự phù hợp của các thực thể ứng dụng

Bài viết liên quan

Leave a Comment