Sách hướng dẫn thiết kế khuôn cơ bản trên Solidworks 2013

jjj

Tài liệu cơ bản dành cho những người mới học về phần thiết kế khuôn, phần này sẽ hướng dẫn chi tiết từ lúc thiết kế đến khi tiến hành các công đoạn phân khuôn, thêm các cơ  cấu khuôn cho sản phẩm. Tài liệu cũng tập trung vào các vấn đề khi thiết kế khuôn, nhưng ở mức độ cơ bản.

Phần thiết kế khuôn trên solidworks sẽ còn tập nâng cao, với phần này thì bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được quá trình tính toán các thông số khuôn đến khi chế tạo khuôn hoàn chỉnh. Còn với tài liệu cơ bản bạn chỉ mới học được các lý thuyết và ứng dụng cơ bản của phần thiết kế khuôn trên solidworks.

Số trang: 130 trang

Giá: 100.000 VND

Mục lục:

Mục lục

I.     Giới thiệu. 4

II.       Giới thiệu chung về solidwork. 4

1. Bắt đầu với SolidWorks . 5

2.    Nghiên cứa bản vẽ chi tiết Part . 6

3.    Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D.. 10

4.    Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D.. 14

6.    Các lệnh cơ bản Mold Tool trong solidworks. 23

1.     Planar Surface: 23

2.       Offset Surface: 25

3.     Ruled Surface: 25

4.     Filled Surface: 27

4.     Kint Surface: 29

5.     Draft Analysis: 33

6.     Undercul Detection: 34

7.     Draft: 35

8.     Scale:   36

9.     Parting lines: 38

10.      Shut-off Surfaces: 38

11.      Parting Surfaces: 39

12.      Tooling Split: 40

13.      Core: 43

III.      Bài tập thực hành. 44

    Giới thiệu chung về khuôn. 44

1.    Bài 1: tạo khuôn cho vỏ điện thoại 45

A.    Checking for Draft(Kiểm tra góc nghiêng) 45

B. Adding Draft( Thêm góc nghiêng) 49

C. Applying Scaling( thu phóng mô hình) 52

D. Generating Parting Lines( Tạo đường chia) 54

E. Adding Shut-off Surfaces( Thêm bề mặt vá) 57

F. Creating Parting Surfaces(Tạo Mặt phân Khuôn) 59

G. Preparing for the Tooling Split 61

H.  Tách khuôn. 63

G. Moving the Core from the Cavity(Di Chuyển lõi khuôn khỏi lõi) 67

i. Enhancing Mold Visibility (tăng khả năng quan sát cho khuôn) 69

    Enhancing Mold Visibility (continued) 69

3.    Bài ví dụ 2: Thiết kế và tạo khuôn với chi tiết dạng hộp. 70

a.     Vẽ phác thảo. 71

b.    Tạo khuôn. 83

4.    Bài tập 3: tách khuôn đơn giản với lệnh Combine. 107

a.     Phác thảo chi tiết 108

b.    Tạo khuôn. 116

Phần trích lượt:

Leave a Reply