Sách_Catia V6 tổng quan-CATIA V6 Essentials

Jones Bartlett Publishers, Inc.; 1 edition (December 7, 2009) | ISBN: 0763785164 | 304 Trang

 
CATIA V6 (Computer-Aided Three Dimensional Interactive Application) là phần mềm CAD/CAM/CAE hàng đầu thế giới, được quảng bá rộng khắp bởi IBM. Nó cho phép người sử dụng tiếp cận với nhiều ngành công nghiệp như tự động hóa, công nghiệp robot, điện tử, thiết kế dây chuyền, hàng không vũ trụ và hàng tiêu dùng. CATIA V6 Essentials chứa đựng tất cả những mẫu chính của một phiên bản mới nhất từ cài đặt, phương thức giao tiếp, mô hình hóa theo cách dễ hiểu nhất, bố cục từng bước một. Nó cũng mang lại các lệnh, kĩ năng, cung cấp cho người đọc tất cả những bài học chi tiết với cấu trúc và phương pháp rõ ràng. Những thông tin tham khảo trên sẽ giúp bạn kiểm soát được tất cả các mặt của phần mềm với một sự thoải mái nhất.
 

Price:  100 k.   Sách