Sheet Metal Parts – Kim loại tấm trong Inventor

Tổng quan hướng dẫn

Bắt đầu

Trong phần đầu của bài thực hành này, bạn sẽ tạo một vỏ bảo vệ đơn giản làm bằng kim loại tấm (sheet metal guard) với sự giúp đỡ của hình chiếu và công cụ đo kích thước. Cách làm này giúp cho bộ phận vỏ bảo vệ sẽ có kích thước chính xác.

Có nhiều cách để bắt đầu một thiết kế. Trước khi bắt đầu bài thực hành này, hãy xem lại một trình tự thiết kế đặc trưng nhất:

 1. Tạo một phác thảo đóng (Close Sketch).
 2. Sử dụng Close Sketch này, bạn sẽ tạo được một feature giống một tấm kim loại như hình trên.
 3. Khi đã hoàn thành tấm kim loại, tiếp tục thêm vào phần cánh ở hai bên.
 4. Tiếp tục xây dựng mô hình với việc thêm vào feature Flange cùng với công cụ tự động vát chéo 45 độ.
 5. Cuối cùng, thêm vào các feature Hole để hoàn thiện mô hình.

Trong việc thiết kế độc lập, ta thường sử dụng feature Face là feature cơ bản nhất trong việc xây dựng mô hình. Tuy nhiên, trong bài thực hành này, bộ phận kim loại tấm bạn đang tạo sẽ cần phải vừa khít với mô hình bên trong. Vì vậy, trong phần sau của bài thực hành, bạn sẽ mở một mô hình lắp ráp và tạo một phác thảo giống hình minh họa thứ nhất, sau đó sử dụng phần tử hình học trong mô hình đó để xác định kích thước và vị trí tạo lập feature.

Mở mô hình lắp ráp

 1. Kích hoạt project tutorial_files.
 2. Mở tập tin sử dụng tại Cylinder ClampCylinder Clamp.iam.
 3. Sử dụng các công cụ điều hướng để quay hướng nhìn của assembly như hình dưới:

Vỏ hộp sắp tạo sẽ phải có kích thước phù hợp với bộ phận đế của assembly. Bằng cách tạo một feature Contour Flange trên mặt của vật thể Cylinder Base.ipt, bạn có thể sử dụng một số chi tiết hình học của bộ phận này để xây dựng sketch của feature Contour Flange.

 1. Trên ribbon, chọn thẻ Assemble  bảng Component  Create, hoặc click chuột phải vào màn hình chính và chọn Create Component.
 2. Gõ my_2mm_guard vào khung New Component Name trong hộp thoại Create In-Place Component.
 3. Nhấn vào nút Browse Templates ở bên cạnh khung Template, nơi có lựa chọn mặc định là Standard.ipt, chọn thẻ Metric từ hộp thoại Open Template mới hiện ra.
 4. Chọn mẫu Sheet Metal (mm).ipt, nhấn OK để thay thế vào lựa chọn mặc định trước đó của hộp thoại Create In-Place Component và đóng hộp thoại Open Template.
 5. Nhấn OK và đóng hộp thoại Create In-Place Component.
 6. Trong cửa sổ đồ họa, click vào mặt phía sau của Cylinder Base.ipt như hình vẽ:

Sau khi click vào mặt sau của bệ như hình vẽ, toàn bộ vật thể sẽ trở nên trong suốt. Tiếp theo, bạn sẽ tạo một sketch và sử dụng nó để tạo  Contour Flange, một feature nền tảng cho vỏ hộp cần thiết kế.

Chuẩn bị phác thảo

Lưu ý: Tất cả các phác thảo minh họa trong bài thực hành này đều có lưới tọa độ (grid). Nếu như bạn đã hoàn thành các bài thực hành Part 1 và Part2, có thể lưới của bạn đã bị ẩn đi bởi một sự thay đổi trong Application Options. Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, việc hiển thị grid không quan trọng, và bạn vẫn có thể hoàn thành bài thực hành này mà không cần sự trợ giúp của grid.

Khi tạo một chi tiết trong môi trường lắp ráp (môi trường assembly), bạn có thể xem và tham khảo các chi tiết khác trong đó. Trong Inventor, khi sử dụng phần tử hình học của chi tiết ngoài, ngay lập tức bạn sẽ tạo một mối liên kết tới chi tiết đó. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu chi tiết gốc có sự thay đổi, phần tử hình học bạn tạo ra sẽ thay đổi bởi mối liên kết đã tạo ra ban đầu. Trong bài thực hành này, bạn sử dụng một option để tham khảo một phần tử hình học mà không tạo ra mối liên kết nào. Tóm lại, như một lời khuyên, trong những tình huống mà bạn đã chắc chắn rằng sẽ không có một thay đổi nào trong thiết kế, không nên tạo ra một mối liên kết để cải thiện hiệu suất tính toán.

 1. Trên ribbon, nhấn thẻ Sketch  bảng Format  Construction, để chắc chắn rằng đường thẳng bạn tạo ra bằng công cụ project sẽ không tham gia vào việc tạo feature. (Tất cả phần tử hình học dạng “construction” sẽ chỉ có tác dụng tham khảo trong môi trường sketch.
 2. Tiếp theo, chọn thẻ Sketch bảng Draw  Project Geometry, hoặc click chuột phải và chọn Project Geometry từ menu.
 3. Giữ phím Ctrl trên bàn phím, click vào cạnh phía dưới của mô hình Cylinder Base.ipt như hình vẽ:

Lưu ý: Giữ chặt phím Ctrl khi chiếu một phần tử hình học nhằm phá vỡ mối liên kết thông thường sẽ có giữa phần tử hình học cũ và mới.

Tiếp theo, bạn sẽ tạo một phác họa đơn giản gồm 3 đoạn thẳng nhằm biểu diễn mặt bên trong của Contour Flange. Nó sẽ tạo ra hình dạng cơ bản của bộ phận vỏ.

Tạo biên dạng mở (Open Profile)

 1. Trên ribbon, chọn thẻ Sketch  thẻ Format  Construction để chuyện dạng của phần tử hình học tạo ra thành dạng bình thường.
 2. Tiếp theo, chọn thẻ Sketch  bảng Draw  Line, hoặc click chuột phải và chọn Line từ menu.
 3. Trong cửa sổ đồ họa, di chuyển con trỏ vào góc phía dưới bên trái của mô hình Cylinder Base.ipt cho tới khi thấy chấm xanh. Điều đó nghĩa là bạn đang ở phía trên điểm cuối cùng của đoạn thẳng “construction” mà bạn vừa tạo.
 4. Click để xác định điểm đầu cho đoạn thẳng.
 5. Sử dụng công cụ Line để vẽ sketch như hình dưới. Chú ý rằng bạn chỉ vẽ 3 đường thẳng từ 2 đầu mút của đường “construction” vừa tạo.

  3 đoạn thẳng này biểu diễn mặt trong của feature Contour Flange .

 6. Chọn thẻ Sketch  bảng Constrain  Dimension, hoặc click chuột phải và chọn Create Dimension từ menu. Đặt kích thước cạnh bên là 95 mm như hình vẽ.
 7. Chọn thẻ Sketch  bảng Exit  Finish Sketch, hoặc click chuột phải và chọn Finish 2D Sketch để thoát khỏi môi trường sketch.

Leave a Reply