Sketch Block – Cụm phác thảo trong Inventor

Tổng quan hướng dẫn

Tạo Sketch Blocks

Sau khi bạn mở file đó, note the presence of one sketch, Sketch1, in the Model browser. Click Sketch1 and you see all geometry in the graphics window highlighted. You can use one 2D sketch to create all your geometry then group the appropriate geometry into sketch blocks.

 1. Sử dụng các lệnh điều hướng, chẳng hạn như View Face và Zoom Window, để đặt phác thảo hình học trong cửa sổ đồ họa như trong hình trên.
 2. Click đúp vào Sketch1 trong bảng Model.
 3. Chọn toàn bộ phác thảo dưới cùng, và click Create Block trên bảng Layout ở tab Sketch.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn phác thảo trước sau đó kích hoạt lệnh Create Block hoặc kích hoạt lệnh sau đó mới chọn phác thảo.
 4. Trong phần Block Name, điền Worm Gear Assy. Bạn cũng có thể xác định một điểm (insert point) và thêm 1 mô tả vào đó. Sketch block sẽ highlight khi bạn di con trỏ vào điểm này.
 5. Ấn OK. Sketch block được tạo ra.
 6. Mở Sketch1 trong bảng browser. Dừng con trỏ trên đối tượng sketch block Worm Gear Assy:1. Phác họa hình học đã được liên kết lại được sẽ highlight trong cừa sổ đồ họa. Ngoài ra, Create Block tạo một sketch block riêng biệt trong thư mục Blocks  , bạn không cần phải sử dụng phác họa gốc để làm việc với sketch block. Mở thư mục Blocks để xem block Worm Gear Assy.
 7. Bạn có thể tạo nhiều sketch block mà không cần đóng hộp thoại Create Block. Chọn Create Block trên tabSketch, sau chọn phác họa giống hình bên dưới. Điền Connecting Rod và khung tên, và nhấn Enter (hoặcApply). Block đã được tạo, và hộp thoại tiếp tục chờ sự lựa chọn phác họa làm sketch block tiếp theo.
 8. Chọn phác họa như hình dưới, và tạo sketch block có tên Link Plate.
 9. Tạo sketch block Pivot Plate với phác họa giống hình dưới.
 10. Thoát khỏi môi trường sketch và lưu file.

Chỉnh sửa các Sketch Block

Có 2 cách để chỉnh sửa một block, in-context và out-of-context. Với 2 phương pháp này, bạn có thể thêm các hình vào block. Không bị ảnh hưởng bởi phương pháp chỉnh sửa sketch block, nhưng thay đổi này sẽ được cập nhật tới tất cả các mẫu của block.

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa block ngoài môi trường chỉnh sửa sketch block.

 1. Mở Sketch1 để chỉnh sửa.
 2. Tạo một hình chữ nhật cắt block Worm Gear Assy.
 3. Thoát môi trường sketch.
 4. Mở thư mục Blocks, sau đó click đúp vào Worm Gear Assy. Block này mở ra để chỉnh sửa trong cừa sổ đồ họa, nhưng hình chữ nhật mới tạo thì không có mặt. Đó là bởi vì bạn đã chỉnh sửa phác thảo mà không chỉnh sửa trong block, cách này gọi là out-of-context. Bạn có thể tạo thêm một hình mới, nhưng hình tạo ngoài block sẽ không hiện.
 5. Click chuột phải, và chọn Finish Edit Block.
 6. Mở Sketch1 để chỉnh sửa.
 7. Click đúp vào block Worm Gear Assy:1, hoặc click chuột phải vào block và chọn Edit Block. Nó sẽ mở blockWorm Gear Assy để chỉnh sửacách này gọi là in-context. Hình chữ nhật mới tạo sẽ xuất hiện trong block.
 8. Chọn hình chữ nhật đó. Giữ chặt phím Ctrl, và chọn 4 cạnh của hình chữ nhật. Khi cả 4 cạnh đã được chọn, click chuột phải và nhấn Add To Block.

  Lưu ý: Nếu bạn tạo hình trong khi chỉnh sửa block, hình mới đó sẽ được tự động thêm vào block. Xem đoạn video ngắn sau để thấy trình tự làm việc ở bước 8 và cách làm này.

Leave a Reply