Home Chuyên ngành SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THỦY LỰC TRONG VẼ KĨ THUẬT

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THỦY LỰC TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
205 views

1 .Sơ đồ hệ thống thủy lực

Sơ đồ hệ thống thủy lực, khí nén trình bày nguyên lý làm việc và sự liên hệ giữa các khí cụ, các thiết bị của hệ thống thủy lực, khí nén.
Bảng 13-3 trình bày ký hiệu quy ước một số khí cụ và thiết bị hệ thống thủy lực, khí nén theo TCVN 1806 – 74. Tiêu chuẩn này tương ứng với ISO 1219 – 1976 Hệ thống thủy lực, khí nén. Ký hiệu bằng hình vẽ.
Các khí cụ và thiết bị của hệ thống được đánh số thứ tự theo dòng chảy, chữ số viết trên giá ngang của đường dẫn. Các đường ống được đánh số thứ tự riêng, chữ số viết cạnh đường dẫn (không có giá).
Hình là sơ đồ nguyên lý của hộ thống thủy lực cung cấp dung dịch làm nguội các chi tiết gia công trên máy cắt gọt.

Hình 1.1

Dung dịch từ thùng chứa 1 chảy qua bộ lọc 2 (1) đến bơm bánh răng 3, sau đó chảy qua van 4 đến bộ phận làm nguội.
Sau khi làm nguội, dung dịch chảy vào thùng chứa 5 và qua bộ lọc 2(1) đế trở về thùng chứa 1. Khi không cần làm nguội thì đóng van 4. Nếu đóng van 4 mà bơm 3 vẫn làm việc thì áp suất dung dịch trong đường ống sẽ tăng lên, lúc đó van bảo hiểm 6 sẽ mở và dung dịch lại chảy về thùng chứa 1.
Hình 1.2 là sơ đồ nguyên lý hệ thống thiết bị cung cấp khí nén cho dụng cụ khí động.

Hình 1.2

Khí trời qua bình 1 đến máy nén khí 2. Khí nén từ máy nén 2 qua bộ lọc 3 (1), qua van một chiều 4 để đến bình chứa 5. Bình chứa sẽ chứa khí nén có một áp suất P1 nhất định. Khí nén có áp suất P1 từ bình chứa qua bộ lọc 3 (2) và qua van điều tiết 6 sẽ hạ xuống áp suất P2.
Nhờ van điều khiển 7, khí nén có áp suất P2 sẽ cung cấp cho động cơ khí động 8. Động cơ này sê làm chuyển động các dụng cụ khí động.
Để khống chế áp suất trong bình chứa 5 người ta dùng van bảo hiểm 9. Qua van 9, một phần khí nén sẽ thoát ra ngoài khí trời.
Van một chiều 4 làm cho khí nén không đi ngược trở lại, khi máy nén khí 2 ngừng làm việc.

Bảng 13-3. MỘT SỐ KÍ HIỆU CỦA KHÍ CỤ VÀ THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỰC KHÍ NÉN

Bài viết liên quan