Home CAD/CAMSolidcam SOLIDCAM 2013 SP1-HF2

SOLIDCAM 2013 SP1-HF2

by admin
88 views

Phần mềm lập trình gia công SolidCAM 

Phần mềm SolidCAM  là nhịp cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ, dễ sử dụng. Ưu điểm nổi bật của phần mềm SolidCAM  là dễ dàng kết hợp với các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tuỳ biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC. SolidCAM được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong các nghành gia công cơ khí, chế tạo ôtô, máy bay, điện tử, làm các khuôn đúc và dập, tạo mẫu nhanh…

Tích hợp và liên kết toàn diện

Với khả năng tích hợp một cửa sổ của SolidCAM trong phần mềm thiết kế SolidWorks, tất cả các hoạt động chuẩn bị cho máy CNC đều có thể được định nghĩa, tính toán và hiệu chỉnh mà không cần thoát khỏi môi trường của Solidworks. Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết đầy đủ với mô hình thiết kế của SolidWorks. Trong  một phần CAM duy nhất thì có một vài cấu hình của SolidWorks có thể được sử dụng. Mỗi một cấu hình có thể diễn tả một trạng thái độc lập hoặc một giai đoạn sản xuất của chi tiết gia công. Khi các tham số hình học sử dụng để định nghĩa các thao tác của máy được thay đổi trong SolidWorks khi thiết kế thì chương trình SolidCAM sẽ cho phép người sử dụng tự động đồng bộ hoá tất cả các thao tác của máy với các tham số hình học được cập nhật. Tính liên kết toàn bộ đối với mô hình thiết kế SolidWorks giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình tạo chương trình cho máy CNC khi mô hình thay đổi thuận tiện khi xử lý việc cập nhật đối với những mô hình thiết kế đã được lên chương trình cho máy.

Nâng cao tính thông minh

Tính năng từ động nhận ra thành phần và tính năng tự động module hoá quá trình gia công chi tiết của SolidCAM (machining – AFRM) với máy khoan đa trục và các lỗ phức tạp. SolidCAM tự động nhận ra tất cả các thành phần của lỗ trên một mô hình đặc và tạo ra quỹ đạo của mũi khoan cho máy bằng việc sử dụng những dữ liệu của máy được lưu trữ trong một hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc gia công có thể được tự động hoá và tất cả những người tham gia đều được lợi từ kinh nghiệm của những người lập trình, người đã tạo ra cơ sở dữ liệu kiến thức cho máy. Trong khi cung cấp việc tự động hoá việc lập trình CNC đến người sử dụng, thì công nghệ AFRM vẫn tiếp tục cung cấp cho người sử dụng khả năng điều khiển tối ưu thông qua các tham số chạy máy           

Tính năng hiển thị và tính lượng gia công trong quá trình gia công

Mô hình gia công có thể được định nghĩa bằng một số đường viền 2D, từ mô hình 3D hoặc có thể nhận chúng một cách tự động từ mô hình đích. Lựa chọn này cho phép người sử dụng gia công một cách hiệu quả các chi tiết đúc hoặc chi tiết mới được chế tạo thô. SolidCAM sử dụng sự khác biệt giữa mô hình phôi ban đầu và mô hình đích để tính toán các thao gia công trên mô hình 3D. Sau mỗi bước gia công thành công, lượng dư gia công sẽ được cập nhật tự động. Tại bất kỹ giai đoạn nào của quy trình gia công, SolidCAM cũng cung cấp các tính năng mạnh mẽ để hiển thị, phân tích và gia công đối với lượng dư gia công. Các thành phần của lượng dư gia công có thể được định nghĩa cho 2.5D, 3D và máy phay đa mặt 3+2 trục.           

Một số tính năng nổi bật của SolidCAM

–           Phay 2.5D: Các mô hình thiết kế của Solidworks với các thành phần có dạng như đường cắt tròn, các đường viền và các đường khoan có thể được tích hợp lại thành các đường dao cắt cho máy CNC. Việc điều  khiển quỹ đạo dao cắt một cách đầy đủ với một giải thuatạ đủ mạnh có thể đảm bảo cho người sử dụng gia công theo cách mà họ muốn. Các thao tác có thể được dễ dàng sắp xếp lại trật tự, di chuyển, xoay và lấy đối xứng. SolidCAM là một phần mềm đá được kiểm nghiệm trong sản xuất thực tế và đã được sử dụng thành công bởi hàng ngàn công ty cũng như các xưởng gia công.

–          Phay 3D: Tính năng phay 3D của SolidCAM có thể được sử dụng cho tât cả các chi tiết hình trụ và các mô hình 3D phức tạp. Với các chi tiết hình trụ, SolidCAM sẽ phân tích mô hình và tự động phát hiện ra các lỗ cũng như các đường viền để máy cố định toạ độ Z trong chiến lược gia công. Đối với khuôn, chi tiết thuộc nghành điện cũng như phôi ban đầu, SolidCAM cung cấp các tính năng gia công 3D mạnh mẽ bao gồm chiến lược nâng cao năng xuất gia công tích hợp với việc tối ưu hoá lượng dư gia công. Cho dù mô hình thiết kế có phức tạp đến cỡ nào, SolidCAM cũng cung cấp một lối tiếp cận tối ưu và một chiến lược gia công với các tính năng gia công 3D cao cấp ứng dụng cho khuôn đúc và khuôn dập

Bài viết liên quan

Leave a Comment