Home CAD/CAMSolidcam SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION

by admin
98 views

SolidWorks Simulationcung cấp các công cụ mô phỏng để kiểm tra và cải thiện chất lượng bản thiết kế của bạn. Các thuộc tính vật liệu, mối ghép, quan hệ hình học được định nghĩa trong suốt quá trình thiết kế được cập nhật đầy đủ trong mô phỏng. Các sản phẩm được kiểm tra về độ bền, về hệ số an toàn và được phân tích động học đầy đủ. Hơn thế nữa, tất cả các dạng hình học đều được hỗ trợ để mô phỏng tính toán như thật với các tính năng về kết cấu, thành mỏng và khối solid.
1

 

Các tính năng nổi trội của SolidWorks Simulation gồm:

v Structural Analysis (Phân tích kết cấu)

v Fatigue Analysis (Phân tích mỏi)

v Motion Analysis (Phân tích chuyển động)

v Sustainable Analysis (Phân tích bền vững)

v Thermal Analysis (Phân tích nhiệt)

v Vibration Analysis (Phân tích dao động)

v Fluid Flow Analysis (Phân tích dòng chảy)

v HVAC Analysis (Phân tích tối ưu nhiệt độ, thông gió và hệ thống điều hòa không khí)

v Structural Optimization (Tối ưu kết cấu)

v Electronic Cooling (Tối ưu sự tản nhiệt và lựa chọn các thiết bị điện tử)

Bài viết liên quan

Leave a Comment