Home Hướng dẫnNX Sử dụng các hàm công thức để tạo đường trong unigraphics nx8

Sử dụng các hàm công thức để tạo đường trong unigraphics nx8

by admin
18 views

Khi thực hiện các ứng dụng này bạn phải chắc là mình vẫn còn nhớ một số hàm để tạo các đường thẳng, đường bậc 1, đường bậc hai và cả các hàm phức tạp để cho ra các hình học đường cong bất kỳ, ứng dụng này có thể xem là phần nâng cao khi thực hiện vẽ, và các hàm toán học bạn có thể tự tìm rồi áp dụng.
Công cụ để thực hiện lệnh này là law curve, nó cũng đơn giản là hàm expression khi bạn ràng buộc các tham số cho các thành phần X, Y, Z ở Tools ->Expressions
Để dễ hiểu bạn tạo các giá trị như bảng bên dưới, chú ý là các giá trị được khai báo ở “Constant.”
Tiếp theo là khai báo các hàm cho X,Y,Z qua:
cubic_expressions-300x149
Nhớ nhấp chọn chế độ “by Equation”
law_curve_dialog-300x143
Insert->Curve->Law Curve khi đó bảng nhập hiện ra cho phép bạn nhập các giá trị, nếu không hiểu nên nhập giá trị nào thì bạn có thể xem thông báo ở thanh trạng thái.
queue-300x55
Ngay sau khi nhập và nhấn OK thì một đường cong theo hàm được tạo ra.
twisted_cubic-300x174

Bài viết liên quan

Leave a Comment