Sử dụng kỹ thuật NURBS để tạo hình trong maya

Thời lượng 1 giờ 30 phút, dung lượng 1Gb+, có file thực hành

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật Nurbs để tạo hình những bề mặt cũng như mô hình khó trong maya.
Nội dung:
d1

50k/DVD

Leave a Reply