Home Hướng dẫnShoeMaker Sử dụng lệnh Pattern of Punches trong Delcam ShoeMaker

Sử dụng lệnh Pattern of Punches trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
80 views

Ở phần hướng dẫn này, chúng ta sử dụng chi tiết có dạng như sau.

DCS

Chúng ta nhấp chọn vào phần PunchDCS1

Sau đó chọn vào lệnh .DCS2

Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Pattern Of Punches.

DCS3

Lúc này chúng ta sẽ nhấp chọn vào bề mặt như hình.

DCS4

Sau đó, chúng ta lựa chọn hình dạng lỗ thoát ẩm.

DCS5

Tiếp tục, chúng ta chọn vào đường bao giới hạn cho vùng như hình dưới đây.DCS6

Lúc này, nhấp chọn Next.

DCS7

Lúc này, chúng ta sẽ nhập các thông số như: số lượng, kích thước, khoảng cách dòng-hàng,..v..v..

DCS8

Nhấp chọn Next, lúc này chúng ta sẽ hiệu chỉnh lần cuối sao cho cảm thấy ưng ý nhất.

DCS9

Nhấp chọn Finsish để xác nhận. Lúc này chúng ta sẽ có được kết quả như hình sau.

 

DCS10

Bài viết liên quan

Leave a Comment