Home Hướng dẫnShoeMaker Sử dụng lệnh Stencal Wrapping trong Delcam ShoeMaker

Sử dụng lệnh Stencal Wrapping trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
79 views

Phần hướng dẫn này cho phép chúng ta có thể gán màu, hình ảnh, texture lên giày.

Đầu tiên chúng ta chọn vào biểu tượng lệnh .SHMK

Tiếp tục, chúng ta chọn vào .SHMK1

Lúc này sẽ xuất hiện sửa sổ Load Image file, chọn vào hình ảnh SportOuter.jpg và nhấp vào Open.

SHMK2

Chúng ta sử dụng các tuỳ chọn phóng toSHMK3 , di chuyển SHMK4 để hình ảnh vừa vặn như hình dưới đây.

SHMK5

Sau đó sử dụng biểu tượng lệnhSHMK6

SHMK7

Tiếp tục sử dụng lệnhSHMK8

Chọn vào hình SportTop.jpg

SHMK9

 

Sử dụng lệnhSHMK10  để thay đổi góc nhìn như hình sau.

SHMK11

 

Nhấp chọn vào biểu tượng lệnhSHMK12  để có kết quả như hình sau.

 

SHMK13

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment