Home CAMJdPaint Sử dụng lệnh tạo mặt Loft trong jdpaint

Sử dụng lệnh tạo mặt Loft trong jdpaint

by admin
22 views

Bạn có thể dùng nhiều đường curve trong không gian để kết hợp chúng tạo thành bất kì bề mặt nào mà bạn muốn, đây là công cụ mạnh khi thiết kế mặt.
1-15-2014 9-41-58 PM

Bài viết liên quan

Leave a Comment