Home Hướng dẫnHD Ansys Sự khác nhau giữa giữa mô hình hóa từ đốí tượng hình học và phát sinh phần tử trực tiếp

Sự khác nhau giữa giữa mô hình hóa từ đốí tượng hình học và phát sinh phần tử trực tiếp

by admin
78 views

aptransmissionline
Trong mô hình hóa cấu trúc thông qua các đôi tượng hình học, ta mô tả các biên hình học của bài toán, xác lập các kích thước và hình dạng phần tử và sau đó sử dụng các công cụ sinh lưới tự động của ANSYS® để phát sinh nút và phần tử. Ngược lại, khi phát sinh trực tiếp, ta phải xác định trước vị trí của từng nút, kích thước, hình dạng và liên kết của từng phần tử trước khi xây dựng mô hình. Dù có các công cụ phát sinh tự động nhưng phát sinh theo kiểu này đòi hỏi chúng ta phải theo sát cách đánh số nút của lưới chia. Việc này đặc biệt khó khăn và dễ phát sinh lỗi khi xây dựng các bài toán lớn có dạng hình học phức tạp. Do đó mô hình hóa cấu trúc thông qua các đối tượng hình học thường được ưa thích hơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, việc phát sinh trực tiếp lại tỏ ra hữu hiệu hơn. Trong một bài toán, chúng ta cũng có thể sử dụng cả hai phương pháp cho việc tạo mô hình PTHH. Một sô” thuận lợi và bất lợi khi sử dụng 2 phương pháp này được liệt kê như sau:
a) Mô hình hóa thông qua các đốì tượng hình học.
Thuận lợi:
– Đặc biệt thích hợp cho các bài toán lớn với dạng hình học phức tạp, nhất là các bài toán 3 chiều.
– Rất ít đối tượng cần quản lý.
– Cho phép sử dụng các lệnh về hình học (kéo, xoay) không thể thực hiện với nút và phần tử.
– Cung câp các đốì tượng hình học cơ bản và các phép toán Boolean cho việc xây dựng mô hình theo trình tự từ trên xuống {Top down).
– Dễ dàng hiệu chỉnh, thích nghi cho từng loại bài toán.
Bất lợi:
– Đôi khi đòi hỏi nhiều thời gian tính toánệ
– Không thích hợp lắm cho các bài toán đơn giản, nhỏ.
– Trong một số trường hợp chương trình không thể tạo ra được lưới PTHH.
b) Phát sinh phần tử trực tiếp.
Thuận lợi:
– Thích hợp cho các bài toán đơn giản, nhỏ.
– Dễ dàng quản lý các đối tượng PTHH.
Bất lợi:
– Thường tiêu tốn nhiều thời gian, khối lượng công việc nhiều.
– Không mềm dẻo trong việc chia lưới.
– Không thuận lợi trong việc tôi ưu hóa.
– Dễ nhàm chán dẫn đến phát sinh lỗi.

Bài viết liên quan

Leave a Comment