Tài liệu học jdpaint miễn phí

Jdpaint là phần mềm chuyên dùng cho điêu khắc gỗ, tài liệu về jdpaint hiện nay chỉ có file help của hãng bằng tiếng Trung và  hướng dẫn bằng Tiếng Nga do các thành viên trên diễn đàn của Nga dịch lại.
Nếu bạn mới học có thể đăng ký học để có thể tiếp thu nhanh nhất vì phần mềm mềm này cũng không phải là dễ học và cách làm việc cũng khác rất nhiều so với các phần mềm cơ khí thông thường. nếu không có thời gian tự học jdpaint hoặc muốn  học nhanh có thể tham khảo qua một số hướng dẫn trên youtube, bạn search từ khóa jdpaint sẽ có vài chục video cho bạn tham khảo.

Leave a Reply