Tài liệu hướng dẫn Creo chính hãng Help Center

Đây là đĩa cài đặt file hướng dẫn sử dụng phần mềm Creo 2.0 chính hãng, tương tự như documentation của các phần mềm catia, nx, hướng dẫn ở file này khá hoàn chính,  cho ta cái nhìn tổng quan về phần mềm, chức năng của lệnh và khả năng của các modul.
dung lượng đĩa 1.5Gb, với đầy đủ nội dung mà các bạn cần học. một số hình minh họa cho phiên bản mới và cũ.
 

00-Nov-08-7 3f2e9571d736d6d762164ff342cc552d Creo+Import+Data+Doctor+HElp+Center+screen+cap

50k/DVD

 

Leave a Reply