Tài liệu hướng dẫn học làm hoạt hình maya 2008

Thời lượng 5h30 phút, dung lượng 2 Gb, có file thực hành

Hướng dẫn sử dụng các công cụ cần thiết khi bắt đầu làm một cảnh hoạt hình, bạn cũng sẽ nắm được những ý tưởng cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia khi xây dựng một mô hình trước khi bắt đầu thực hiện những pha diễn hoạt theo ý muốn.

Các thông tin chính được học:

Overview of Animation Tools; Manipulating Animation in Graph Editor; Ghosting Animation; Exploring Various Cycle Options; Editing Keys; Modifying Tangent Handles; Set Driven Keys; Creating Turn Tables; Outputting Animation for Preview; Copying and Pasting Key frames; Animation Curve Node; Dope Sheet; Motion Paths; Seamlessly Cycling Animation; Holding Current Keys; Insert Keys Tool; Breaking Tangents for Weight; Optimizing Key Frame Data; Animating with Constraints; Overview of Trax Editor; Fine-tuning Function Curves; Baking Animation Data; Simplifying Function Curves; Breakdown Keys; Buffer Function Curves.

Nội dung:

b1 b2 b3

50k/DVD

Leave a Reply