Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công phay 2D trên mastercam X7

cung cấp tài liệu mới nhất cho mastercam x7, với đầy đủ tài liệu hướng dẫn và file thực hành đi kèm
nhieu truc mastercam x7
Tài liệu đang hiệu đính và sẽ có mặt sau tháng 3
Sách đã được xuất bản, và bạn có thể xem cụ thể nội dung trên phần Mastercam, hoặc trực tiếp theo link bên dưới.
 

Leave a Reply