Home TÀI LIỆU Tài liệu hướng dẫn Phay 2D và tiện Mastercam X7

Tài liệu hướng dẫn Phay 2D và tiện Mastercam X7

by admin
81 views

Đây là tài liệu miễn phí có đủ các quy trình phay 2d, như khỏa mặt, phay biên dạng, pocket, khắc chữ, phay rãnh then.

Phần tiện có tiện mặt ngoài, tiện rãnh, tiện ren.

17-07-2014 11-17-34 CHT

FIle pdf màu , có chỉ dẫn chi tiết, người học chịu khó làm theo để nắm được các nội dung của tài liệu.

PHẦN I : VẼ VÀ GIA CÔNG 2D TRÊN MASTERCAM X7 ……………………………………………………………………….. 3
1: Các lệnh vẽ cơ bản trên mastercam x …………………………………………………………………………………. 4
Phay rãnh then ……………………………………………………………………………………………………………………… 30
+ Phay Hốc ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
PHẦN 2 . GIA CÔNG TIỆN ……………………………………………………………………………………………………………. 37
Tiện vát
Tiện mặt ngoài
Tiện rãnh ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
+ TIỆN REN ……………………………………………………………………………………………………………………. 58
Chương 3 : XUẤT CHƯƠNG TRÌNH……………………………………………………………………………………………….. 69

Link download.

https://www.mediafire.com/?p5e0vlq68j064sw

 

 

Thêm tài liệu Mastercam

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment