Tài liệu hướng dẫn Revit Architecture 2011 nâng cao

Đây là tập hợp 900 trang pdf của học viện kiến trúc Châu Âu, có kèm video hướng dẫn chi tiết. DVD này rất thích hợp cho ai đã học qua Revit Architecture và muốn nâng cao kỹ năng của mình.

The Aubin Academy Master Series: Revit Architecture 2011 eBook + DVD
English | Autodesk Press | ISBN : 1111124930 | 862 pages | PDF | 702 MB

 50k/ DVD

Leave a Reply