Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dreamweaver và WordPress để xây dựng Mobile Sites

Dreamweaver and WordPress: Building Mobile Sites
Dreamweaver and WordPress: Building Mobile Sites | 373 MB
Thời lượng 3h, tiếng Anh

Trong video hướng dẫn này tác giả sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các web dùng cho điện thoại bằng Adobe Dreamweaver. Ban đầu là chuẩn bị các công cụ cần thiết để tạo site cho điện thoại sau đó tối ưu hóa chúng trên máy tính bảng và các loại thiết bị cầm tay.

Đồng thời cũng hướng dẫn cách thiết kế giao diện con, tối ưu hóa đồ họa, tối ưu đồ họa cho thiết bị cảm ứng,.. Có file thực hành kèm theo.

Nội dung:

* Setting up an existing WordPress site
* Targeting configurable site elements
* Setting up media queries
* Preparing for adaptive images
* Styling a blog for tablets
* Restructuring navigation for different-sized displays
* Developing a WordPress site for phones

40k/CD

Leave a Reply