Tài liệu hướng dẫn thiết kế ngược trên rapidform Xor3

bia rapidform 1

140 trang

Giá: 110.000 VND

 

Rapid Form Xo Redesign (XOR) là phần mềm thiết kế ngược của hãng Rapid Form (Hàn Quốc). Đây là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh nhất xử lý dữ liệu từ Scan- to – CAD. Rapid Form (XOR) thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các chi tiết của thế giới thực một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng một quy trình thiết kế và giao diện quen thuộc với người sử dụng CAD với các đặc điểm chính là :

Những ứng dụng của Rapidform

Một số sản phẩm của Rapidform XOR

 * Tạo các mô hình CAD tham số từ dữ liệu đám mây điểm SCAN

Rapidform XO Redesign (XOR) cho phép người thiết kế đưa ra các ghi chú thiết kế và các tham số thiết kế của các chi tiết của thế giới thực, chúng có thể bị mất các định nghĩa Features trong quá trình xử lý sản xuất hoặc không có mô hình CAD. Công nghệ quét 3D và XOR cho phép các nhà sản xuất có được tham số thiết kế của hầu hết các chi tiết trong thế giới thực một cách dễ dàng và nhanh chóng, bao gồm các Features hình trụ hoặc các bề mặt cong tự do. Vì các mô hình CAD đã tạo trong XOR có đầy đủ các tham số, người thiết kế và người tính toán có thể hiệu chỉnh lại các tham số thiết kế của chi tiết để hoàn chỉnh mô hình sản phẩm bằng XOR hoặc hệ CAD bên dưới.

   – XOR có các công cụ thông minh để có được các tham số thiết kế dữ liệu quét 3D – Redesign Assistant TM

   – Thiết kế lại với các dung sai độ lệnh do người sử dụng định  nghĩa – Accuracy Analyzer.

   – Nhận dạng thông minh và căn chỉnh dữ liệu quét 3D sang hệ thống tọa độ thiết kế – Align WizardTM

   – Giảm thời gian thiết kế bằng cách sử dụng dữ liệu quét 3D làm cơ sở t. kế

   – Sử dụng các dữ liệu đầu ra với đầy đủ lịch sử mô hình hóa trong các hệ CAD,CAM,CAE …

   –  Quản lý lịch sử mô hình hóa và các tham số của mô hình

   – Các chức năng mô hình hóa lại mô hình dạng Mesh(lưới),dạng Freeform Surface(mặt cong tự do) và dạng khối tham số(parametric solid).

   – Khả năng mô hình hóa dạng Solid và dạng bề mặt tiêu chuẩn như Extrude, Round, Revolve, Sweep và Loft.

   – Cập nhật các mô hình CAD hiện có để thay đổi trong môi trường xây dựng chi tiết – CAD-to-Scan Refit.

*   Các lợi thế của 3D Scanning của XOR

– Các công cụ thiết kế được sử dụng để tạo các mô hình trong XOR cũng tương tự như trong các ứng dụng CAD khác. Người thiết kế đang làm việc với SolidWork, CATIA, Pro/Engineer hoặc Unigraphics có thể bắt đầu  mô hình hóa ngay lập tức trong XOR. Các feature phục vụ để làm việc trong XOR và công nghệ quét 3D sẵn dùng cho thiết kế, cho phép người thiết kế sử dụng dữ liệu Scan 3D để làm cơ sở thiết kế, làm tăng chất  lượng mô hình CAD sản phẩm.

 + Quy trình thiết kế thông minh không cần phải Scan toàn bộ chi tiết.

 + Tạo mô hình CAD chất lượng cao từ d.liệu Scan không  hoàn chỉnh.

 + Tiết kiệm thời gian xử lý bằng cách xóa bỏ các lưới đa giác và các bề mặt nhiễu.

 + Các mô hình có khả năng chỉnh sửa trong cả Rapidform XO Redesign và các hệ CAD lớn.

*   Giải pháp phần mềm hoàn chỉnh nhất từ Scan – to– CAD

Rapidform XO Redesign là một giải pháp phần mềm mới hoàn chỉnh, nó cung cấp cách tiếp cận mới, các xử lý nhóm, để xây dựng mô hình CAD tham số từ dữ liệu Scan. XOR tạo các mô hình chất lượng cao một cách tiện lợi cho các ứng dụng tạo mẫu nhanh, gia công CNC, CAE và xuất sang các ứng dụng CAD khác để hiệu chỉnh.

 – Chức năng thiết kế khép kín end – to – end từ dữ liệu lưới sang mô hình CAD.

 – Hỗ trợ cho mọi quy trình thiết kế ngược, đưa ra các ghi chú thiết kế (việc lấy ra các tham số thiết kế) hoặc tạo ra bản sao chính xác.

 – Tối ưu hóa dữ liệu lưới cho các hướng sử dụng RP, CAM, CAE và phát triển ảo.

 – Khả năng mô hình hóa với độ tinh vi cao nhưng vẫn tận dụng các feature mô hình hóa khối và bề mặt quen thuộc.

 – Khả năng tinh chỉnh dữ liệu lưới để tạo các lưới chất lượng cao.

 – Dễ dàng chuyển nhanh sang các ứng dụng kiểm tra & phân tích thiết kế.

 – Tự động chia lại lưới cho việc tạo ra các mô hình chức năng CAE, Scan-to- CAE.

NỘI DUNG TÀI LIỆU:

Mục Lục

1.    Giao diện sử dụng. 1

1.1 Title Bar 1

1.2  Menu Bar. 1

1.3 Toolbar. 3

1.4 Docking Bars. 10

1.5 Tree. 12

1.6  Display:. 17

1.7 Menu. 21

1.7.1  File > New.. 22

1.7.2 File > Open. 22

1.7.3 File > Save. 25

1.7.4 File > Save As. 27

1.7.5 File > Export 29

1.7.6 File > Capture Screen. 40

1.7.7 File > Preferences. 49

1.7.8 Select > All 74

2.    Tạo mô hình với lưới dữ liệu đơn giản. 76

2.1 Region Group. 79

2.2      Revolve. 80

2.3 Extrude Cut 88

2.4 Extrude Merge. 91

2.5  Surface Cut 94

2.6  Fillet 99

2.7   Accuracy Analyzer   100

3.    Tạo mô hình CAD không có lưới dữ liệu:

4.    Tạo lưới dữ liệu cho mô hình rắn.

4.1.   Region Group.

4.2 Extrude to region aand to Blind.

4.3.  Revolve.

4.4 Extrude Merge.

4.5  Fillet

4.6.  Accuracy Analyzer

5.    Tạo lưới cho chi tiết với bề mặt dạng tự do.

5.1 Mesh Sketch.

5.2  Boundary Fit

6.    Cách ghép mối trong mô hình.

6.2   chia miền.

6.3   Extrude and Mesh Fit

6.4 tạo Sketch 3D..

6.5    Sweep Merge.

6.6  Chamfer and Fillet

6.7  Extrude and Revolve.

7.    Xây dựng lưới cho bề mặt .

7.1 cách chạy lưới tích tụ.

7.2 Tạo Freeform cho bề mặt và Kiểm tra kết quả……………….……..

Nội dung mẫu ( trang 38-55)

 

Leave a Reply