Tạo các lỗ thoát ẩm trong Delcam ShoeMaker.

PHG3

 

PHG

Nhấp chuột giữa để kết thúc lệnh.PHG1

Sử dụng các tuỳ chọn dưới đây để thay đổi các tuỳ chọn,thông số, kích thước của các lỗ thoát ẩm sao cho phù hợp với mẫu giầy.

PHG2

Leave a Reply