Tạo các lỗ xỏ dây giầy trong Delcam ShoeMaker

PHG7

PHG3

Sau đó chúng ta thiết lập số lượng các thông số khác trong hộp thoại Style edit.PHG4

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thay đổi khoảng cách, kích thước giữa các lỗ xỏ dây này bằng các tuỳ chọn lệnh sau đây.

PHG5

Cuối phần này, chúng ta sẽ có kết quả tương tư như hình sau.

PHG6

Leave a Reply