Tạo chi tiết có chiều dày thành thay đổi trên solidworks 2013

12-18-2013 3-06-42 PM

Bạn có thể tạo thành cho chi tiết từ lệnh shell trên solidworks, tuy nhiên việc tạo chi tiết với chiều dày thành khác nhau cần bạn phải biết các tùy chọn trên đó, và cách sử dụng chúng cho chính xác và phù hợp với điều kiện công việc cũng là một điều khó, tham khảo video bên dưới để nắm rõ vấn đề này.

Hướng dẫn chi tiết bằng video:

 

Leave a Reply