Home Hướng dẫnShoeMaker Tạo dây xỏ giầy trong Delcam ShoeMaker

Tạo dây xỏ giầy trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
97 views

Chúng ta nhấp chọn vào phần Lace .XO

Ở đây, chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong kiểu buộc dây giầy như sau.

 

XO1

Chọn vào lỗ xỏ dây giầy ở hai bên như hình sau.

XO2

Đợi sau khi máy tính phân tích xong, chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới đây.

XO3

Bài viết liên quan

Leave a Comment