Home Hướng dẫnArtcam Tạo file khắc hàng loạt với tên thay đổi trong artcam pro

Tạo file khắc hàng loạt với tên thay đổi trong artcam pro

by admin
74 views

Bạn có một danh sách khách hàng, muốn khắc tất cả họ trong cùng một quy trình khắc, mà không phải tạo mẫu từng chi tiết.

Ở đây bạn có thể sắp xếp tất cả các mẫu này lên một khung để khắc đồng thời tất cả các mẫu với tên, địa chỉ thông tin khác nhau. Và cách làm là bạn lưu tất cả dữ liệu khách hàng vào file excel hoặc text.

Cách làm như sau:

1. Tạo một khung cần khắc ( dùng chung cho tất cả)

delcamplatevectorexample

2. Tạo phù điêu và khắc tên lên tấm:

delcamplatevectortextexampleĐặt tên biến là tên của các cột trong file excel sẽ nhập, và các biến này phải đặc trong hai dấu ngoặc móc.

Xuất chương trình gia công cho các tấm này.

Vào  vùng Vector Tool chọn  Create Multiple Plates createmultipleplatesfromfiledatabutton , bạn phải chọn trước vector ở trên rồi mới nhấp OK nếu không thông báo sẽ xuất hiện:

settemplatemessage

Chọn Set Template để mẫu này là mẫu mặc định chung cho các mẫu.

delcamtextfileimportdialogbox

Nhập file danh sách excel vào, xem thêm cách nhập để chọn đúng cột cần nhập.

loaddatadialogbox

Canh chỉnh các tấm mẫu, gồm đặt vị trí cho tấm đầu tiên, khoảng cách giữa các tấm theo các phương.

Chọn số đối tượng cần sắp xếp, tùy vào phôi mẫu mà các đối tượng sẽ được bố trí theo hình bên dưới.

multiplatetoolexample-2dview

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment