Tạo hiệu ứng ánh sáng với maya và after effect

Thời lượng 3 giờ 26 phút, dung lượng 2Gb, có file thực hành, trình độ nâng cao

 
Video này sẽ hướng dẫn thực hiện các hiệu ứng tương tác giữa con người với các vật thể khác.
Nội dung:
x3 x4

50k/DVD

Leave a Reply