Tạo hình nổi từ layer bitmap trong artcam pro

Chọn layer bitmap mà ban muốn chuyển sang hình nổi, tên của layer bitmap có màu xám đậm.

Chọn lệnh Create Relief From Image ở vùng bitmap trên thanh quản lý Layer, Hộp thoại hiển thị cao độ hình nổi xuất hiện.

scalereliefheightdialogbox-layers

 

Kéo hoặc nhập cao độ cho layer hình nổi mới này.

 

Leave a Reply