Home Maya Tạo lưới mô hình mặt trong maya 2013

Tạo lưới mô hình mặt trong maya 2013

by yen_ty
56 views

Lynda - Creating Shader Networks in Maya and Mental Ray (2013)

Lynda – Creating Shader Networks in Maya and Mental Ray (2013) | 954 MB
Hướng dẫn tạo các bề mặt theo các tham số tùy chọn, giúp chọn lựa vật liệu, chữ, cũng như các thuộc tính để thể hiện một bề dạng trung thực nhất, kể cả hậu xử lí mô hình (rendering).
Video này tập trung chủ yếu  vào thiết kế và xử lí mặt.
Nội dung:
Getting familiar with HypershadeMaking and breaking connectionsUsing mental ray Materials
Adding ray reflectivity with Tracing
Rendering refractions
Mapping Translucence
Adding surface relief Detail
Adjusting and combining Textures
Constructing a stylized non-photoreal Shader
Working with math and utility nodes
Ink and paint Rendering with Maya Toon

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment