Tạo những mẫu xe hơi concept bằng Maya

Thời lượng 6h53 phút, dung lượng: 3Gb, có file thực hành

 
Hướng dẫn bạn cách làm việc như một nhà đồ họa thực thụ, định hướng quy trình làm việc lên mô hình cơ bản, thực hiện thiết kế mô hình bằng kỹ thuật polygon, tạo các hiệu ứng ánh sáng, render, cho phù hợp với sản phẩm.
Với những hướng dẫn chuyên biệt từ đội ngũ chuyên gia bạn sẽ được học đầy đủ các kỹ thuật sau:
Conceptual Development; Solutions to Design Challenges; Polygon Modeling Techniques; Using Smooth Preview; Converting Smooth Preview to Polygons; Thumbnails to Complete Designs; Using 3D to Pre-visualize Models; Automotive Terminology and Design; Creating Creases with Edge Loops; Adding Realism with Detail; UV Mapping Techniques; Applying Chrome Surface Materials; Building Car Paint Materials; Creating Brushed Metal Effects; Using the Text tool; Rendering with Final Gather; Adding HDRI Lighting; Texture Creation in Photoshop; Creating Tiled Bump Map; Building Textures with UV Snapshots; Manipulating Edge Flow with Split Polygon Tool; Creating Fitted Panels; Adding Glowing Panels.
Nội dung:
g1 g2 g3
 

50k/DVD

Leave a Reply