Tạo những sản phẩm xe cộ hoạt hình bằng maya

Thời lượng 6h40 phút, dung lượng 3Gb, Có file thực hành, trình độ nâng cao

 
Hướng dẫn quy trình tạo các mô hình xe cộ theo phong cách hoạt hình bằng maya, bạn cũng sẽ học được đầy đủ các lệnh tạo hình, trình bày bố cục, xử lý mô hình, tạo ánh sáng,.. để cho ra sản phẩm lôi cuốn nhất.
Những sản phẩm sau khi bạn học video này sẽ là những sản phẩm hoạt hình độc đáo theo phong cách riêng của bạn.
Một số nội dung chính :
Fitting to Characters; Combining Car Paint Shaders with Texture; Texturing with UVs and Projection; Creating Appeal; Exaggerated Proportions; Adding Detail Strategically; Adding Textural Detail Procedurally; Creating Useful Topology; Modeling for Animation; Smooth Mesh Preview; Simplifying Shapes; Working from Limited Reference; Troubleshooting Edge Flow; Working with Multiple Pieces; Working with Multiple Geometry Types; UV Layout; Shader and Material Assembly; HDRI Lighting Setup.
g4 g5 g6

50k/DVD

Leave a Reply