Tây Ban Nha_Tài liệu hướng dẫn sử dụng 575 động từ thường dùng

 
 

Websters New World 575+ Spanish Verbs

Websters New World 575+ Spanish Verbs
by Elsa Marina Pittman
English/Spanish | ISBN: 0764541579 | 2004 | PDF | 722 Pages | 5,5 MB

Tài liệu này có thể xem là tài liệu chuẩn được dùng nhiều trong các trung tâm đào tạo ngoại ngữ trong đó có tiếng Tây Ban Nha, không chỉ dùng cho sinh viên mà cả những người đi làm muốn cải thiện vốn từ của mình.
Số lượng 772 trang, nên nội dung được trình bày rất cụ thể và xúc tích, bạn sẽ học được nhiều nội dung hơn cả bạn mong  muốn.
Không chỉ 575 từ vựng mà còn thêm 1500 câu thường dùng kết hợp với những từ này để sử dụng trong các công việc thực tế.
 

50k/file

Leave a Reply