Home Uncategorized Tên và ý nghĩa các nguyên công phay solidcam

Tên và ý nghĩa các nguyên công phay solidcam

by admin
17 views

Giao diện của hộp thoại nguyên công trong SolidCAM gồm những phần như hình sau:
phay solidcam
Technology
Phần này hiển thị tên của nguyên công được chọn theo từng loại như: Profile, Drill, Pocket,.v..v…
Operation name
Phần này hiển thị tên của nguyên công và cho phép các bạn có thể chọn một nguyên công khác như một template.
Sau khi biên dạng và dụng cụ đã được thiết lệp, SolidCAM sẽ tự động nhập tên mặc định dựa vào kiểu nguyên công và tên của biên dạng như sau.

bien dang phay solidcam

Nếu cảm thấy cần thiết, các bạn có thể chỉnh sửa lại tên mặc định này một cách dễ dàng.
Dưới đây là những từ mà SolidCAM sử dụng để đặt tên cho nguyên công trong gia cọng phay:
• FM_ — Face Milling
• F_ — Profile
• F3D_ — Contour 3D
• P_ — Pocket
• D_ — Drilling
• THM_ — Thread Milling
• S_ — Slot
• TSlot_ — T-Slot
• TS_ — Translated Surface
• TBX_ — ToolBox Cycles
• PR_ — Pocket Recognition
• DR_ — Drill Recognition
• SX_, SY_, SZ_, AX_, AY_, AZ_, B_, P_, PB_, C_, H_, HB_, EAR_, IAR_, EC_, IC_, — Probe Cycles
• iRough_, iRest_, iFinish_ — iMachining
• 2DE_, 3DE_ — Engraving
Sau khi các bạn tạo thêm một nguyên công mới, các bạn có thể sử dụng những nguyên công đã có sẵn giống như việc sử dụng lại một template cho nguyên công mới. Tất cả các giá trị của nguyên công đã có sẵn sẽ được sao chép lại sang nguyên công vừa mới tạo, công việc còn lại của các bạn chỉ là chỉnh sửa lại một vài thông số, biên dạng để hoàn thành việc thiết lập một nguyên công mới.
Trong phần Operation name, các bạn xổ danh sách xuống để lựa chọn những nguyên công đã có sẵn. Khi các bạn mở danh sách này ra, các bạn cũng sẽ thấy số thứ tự của các dụng cụ được sử dụng trong nguyên công này.
nguyen cong phay

Bài viết liên quan

Leave a Comment