Home Hướng dẫnHD Ansys Tham số Driven/Dependent trong ansys

Tham số Driven/Dependent trong ansys

by admin
15 views

Driven Parameters: là các thông số lấy dữ liệu dựa vào giá trị chính của tham số thiết kế

Ví dụ: tạo phần hình chữ nhật dưới đây, với chiều cao S1 và chiều rộng S2
Điều chỉnh giá trị độ rông dựa vào công thức S2 = 2*S1

23-08-2014 11-57-34 SA

 

Bằng cách kiểm tra chi tiết cho bản vẽ, chúng ta có thể thấy kích thước chiều rộng là H1.
t chữ “H” trong H1 thể hiện kích thước ngang, chữ “V” trong V2 thể hiện kích thước dọc

Từ Parameter/Dimension Assignments, lưu ý kích thước gắn với S1 là
23-08-2014 11-59-13 SA

Tên thông số “bên trong” cho thông số driven sẽ là XYPlane.H1 , chúng ta có thể
Nhập công thức sau vào Parameter/Dimension Assignment tab

23-08-2014 11-59-21 SA

Tại đây, chúng ta xác minh công thức bằng cách thay đổi các giá trị đơn giản với S1, tạo lại mô hình và kiểm tra độ rộng xem có bằng với 2*S1 không

DesignModeler có một giải pháp tốt hơn để xác nhận công thức tham số:

t _nhấn vào tab “Check”, phép gán thông số được đánh giá và kết quả hiển thị
23-08-2014 12-00-33 CHCửa sổ kiểm tra chia thành 2 phần đầu ra:

23-08-2014 12-01-13 CH

 

Các phần được liệt kê là “output” khi mooicx định nghĩa hiển thị phụ thuộc vào định nghĩa cũng như giá trị đầu ra của nó.

Trong trường hợp trên chúng ta thấy rằng thông số “S1” là giá trị được gắn 35.000 (phần thông số thiết kế).

Tương tự, thông số driven “XYPlane.H1” ước lượng đến 70000.

Khi chúng ta muốn XYPlane.H1 có giá trị 2*S1, chúng ta xác minh giá trị 70.000 có ý nghĩa.

Bài viết liên quan

Leave a Comment