Home Uncategorized Tham số hóa trong phân tích là gì?

Tham số hóa trong phân tích là gì?

by admin
30 views

Tham số hóa giúp thực hiện thiết lập hoạt động  lặp lại với giá trị nhập khác nhau

Hữu ích cho việc phân tích nhiều điểm thiết kế bằng cách chỉnh sửa thông số hình/ topology

Kích thước phác thảo, tạo mặt phẳng, các giá trị hoạt động 3D được tạo như các thông số

Các thông số được liên kết với nhau qua các biểu thức (được xác định trong DesignModeler hoặc Workbench)

Các thông số được điều chỉnh từ Workbench (không cần mở DesignModeler)

tham so phan tich

Bài viết liên quan

Leave a Comment