The Complete Upgrade Your Writing Series

 


Số lượng đĩa: 3
Thời lượng: 200 phút / 1 DVD

 

Cuối cùng, một nguồn tư liệu dễ sử dụng giúp học viên nâng cao đáng kể trình độ viết hàng ngày đã xuất hiện! Những chỉ dẫn mới nhất trực quan qua Video của series “The Complete Upgrade Your Writing Series” giúp cho các bạn học sinh và bất kỳ ai muốn cải thiện kỹ năng viết của mình.
Bằng những minh họa cụ thể và được giải thích một cách chi tiết, trực quan video sẽ nói cho bạn biết bạn đang thực sự thiếu điều gì trong kỹ năng viết từ đó sẽ hướng dẫn cách khắc phục và cải thiện kỹ năng còn thiếu này.
Bộ đĩa gồm 10 video (mỗi video có thời lượng khoảng 1h) được Sách Vàng chuyển tải thành 3 DVD Video chất lượng cao. Mỗi video có kèm một ebook giúp bạn thực hành và làm bài tập để thực sự nâng cao kỹ năng viết của mình. Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

Với những chương trình độc đáo, người xem sẽ nắm vững các thủ thuật:
– Prewriting.
– Organizing Your Thoughts.
– Overcoming Writer’s Block.
– Crafting Sentences.
– Building Paragraphs.
– Connections & Transitions.
– Introductions & Conclusions.
– Expressing Yourself Creatively.
– Improving Your Vocabulary.
– Avoiding Common Mistakes.

150k/ 3 DVD

Leave a Reply